คุณภาพสำหรับงานพิมพ์

กระดาษ Machine Glazed สำหรับงานพิมพ์

เน้นคุณสมบัติ ที่มีความมันวาวพิเศษ และความเรียบสูง (เช่น ให้ภาพพิมพ์คมชัดเงางาม) ซึ่งกระดาษ Machine Glazed จาก SNP มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานชนิดต่างๆ แบ่งออกเป็น

1.  กระดาษ Machine Glazed สำหรับการพิมพ์ลายเฟอร์นิเจอร์

ที่ต้องการความเรียบ และความทึบแสงเป็นพิเศษ เมื่อพิมพ์งาน ซึ่งกระดาษ Machine Glazed จาก SNP มีคุณสมบัติพิเศษ ด้าน high Smoothness, low print through ซึ่งจะช่วยให้งานพิมพ์สวยงามและลดการมองทะลุกระดาษ

2.  กระดาษ Machine Glazed สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ต้องการคุณสมบัติความเรียบ ซึ่งกระดาษ Machine Glazed จาก SNP สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติ ด้าน high Smoothness ช่วยให้ การรับถ่ายหมึกเหมาะสมกับการใช้งาน