Siam Nippon Industrial Paper

เรามีความตั้งใจ
อย่างมาก
ที่จะเป็นคู่ธุรกิจที่ดี
กับคุณอย่างยั่งยืน

สารจาก GM

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อคู่ธุรกิจและสังคมของเรา

ภาพรวมบริษัท

บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด หรือ SNP เป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษ Machine Glazed ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รู้จักโรงงาน SNP

โรงงานสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด หรือ SNP ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของเอสซีจี แพกเกจจิ้ง บ้านโป่ง คอมเพล็กซ์ จ.ราชบุรี

นโยบายคุณภาพ

ยึดมั่นในการผลิตกระดาษ MG ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างยั่งยืน

ธุรกิจต่างประเทศ (ส่งออก)

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลาและต่อเนื่อง

มั่นใจได้กับ

ประกาศนียบัตร และรางวัลของ SNP

FSCTM Certificate (License code number FSCTM C135609)

ดาวน์โหลดไฟล์

Want to know more We Are Here
to Help

We offer the varity of a high quality manufacturer of bleached Machine Glazed (MG) paper products in Thailand. If you would like to know more about our products, you can reach out for our sampling products.

Work With Us

Associated