สารจาก GM

เรามีความตั้งใจอย่างมากที่จะเป็นคู่ธุรกิจ
ที่ดีกับคุณอย่างยั่งยืน

“เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อคู่ธุรกิจและสังคมของเรา”

นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา ท่ามกลางสงครามการค้า ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก และอัตราการแลกเปลี่ยน บริษัทขอขอบคุณลูกค้าและคู่ธุรกิจทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

บริษัทสัญญาว่า จะมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่จะคิดค้นพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสุขอนามัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต และประสิทธิภาพห่วงโซ่อุุปทานตลอดสายให้รองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังให้ความสำคัญแก่การพัฒนาพนักงานและบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป

จากความสำเร็จที่ผ่านมา เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการมีส่วนร่วมและสนับสนุน SNP อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนของท่านและเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันตลอดไป

Chayapol Boonlert General Manager

ภาพรวมบริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด

บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด หรือ SNP เป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษ Machine Glazed ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสซีจี แพคเกจจิ้ง กับบริษัท นิปปอน เปเปอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด (NPI) และบริษัท เอ็นพี เทรดดิ้ง จำกัด (NPT) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของนิปปอน เปเปอร์ กรุ๊ป (NPG) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555

โดยโรงงานตั้งอยู่ภายใน SCG Packaging Complex อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีกำลังการผลิต 43,000 ตันต่อปี

บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิต กระดาษ Machine Glazed ที่มีการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพสูง ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตโดยใช้เครื่องจักรใหม่จากผู้ผลิตที่มีความชำนาญการด้านเครื่องจักรในการผลิตกระดาษระดับโลก และได้รับการดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดี บริษัทควบคุมการผลิตในอาคารแบบระบบปิดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีความสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารและการแพทย์ นอกจากนี้บริษัทยังคงผลิตกระดาษ Machine Glazed ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ผ้า และอุตสาหกรรมการผลิตสแตนเลสสตีลอีกด้วย

รู้จักโรงงาน SNP

ความร่วมมือในการดำเนินการ

โรงงานสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด หรือ SNP ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของเอสซีจี แพกเกจจิ้ง บ้านโป่ง คอมเพล็กซ์ จ.ราชบุรี

ซึ่งทำให้ SNP ได้รับการสนับสนุนในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันกับกลุ่มบริษัทในคอมเพล็กซ์ เช่น ระบบพลังงาน หน่วยงานซ่อมบำรุง หน่วยงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องทดสอบคุณภาพสินค้า หน่วยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทำให้มั่นใจได้ว่า SNP จะสามารถดำเนินการผลิตและทำการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพ

“ยึดมั่นในการผลิตกระดาษ MG ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างยั่งยืน”

มั่นใจได้กับ

ประกาศนียบัตร และรางวัลของ SNP

FSCTM Certificate (License code number FSCTM C135609)

ดาวน์โหลดไฟล์

สนับสนุนทุกความต้องการสำหรับธุรกิจส่งออก

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด หรือ SNP มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลาและต่อเนื่อง

ภายใต้ความร่วมมือและเครือข่ายของกลุ่มบริษัทแม่ช่วยทำให้ SNP มีความสามารถในการส่งออกได้อย่างรวดเร็วและคลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกที่ SNP มีความชำนาญ และสามารถส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว

SNP ดำเนินตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ด้วยการใช้ประโยชน์จากการหมุนเวียนตู้บรรจุสินค้าขาเข้าและขาออกเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม